Feste for kabelrør

Feste for kabelrør sveises på sjøledningen for bølgekraftprosjektet. TermoSveis AS

Posted on: november 17, 2015, by : idsgrafiske