Rørstrekk sveises og legges ut i sjø. TermoSveis AS

Rørstrekk sveises og legges ut i sjøen i Flatanger. For bølgekraftprosjekt, TermoSveis AS

Posted on: november 17, 2015, by : idsgrafiske